PRIVACY STATEMENT

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?
Roparco Hypotheken is onderdeel van RNHB B.V. RNHB B.V., gevestigd aan Sint Jacobsstraat 125, 3511 BP Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Waarom verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Uw gegevens gebruiken wij voor: 

 • de communicatie met u
 • het beheren van uw dossier
 • het doen van statistische analyses
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen

Zonder het verwerken van uw persoonsgegevens kunnen wij dit niet doen.
Met de modernste technieken beveiligen we uw persoonsgegevens, zodat niemand erbij kan. Zo zorgen we ervoor dat uw gegevens bij ons in goede handen zijn. We kunnen ons voorstellen dat u graag wilt weten waarom wij uw persoonlijke gegevens gebruiken en wat we ermee doen. Als u na het lezen van deze privacyverklaring vragen hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen

Welke persoonsgegevens van u verwerken wij?
Bij het aangaan van uw lening hebben wij persoonsgegevens van u ontvangen. Tijdens de looptijd kunnen wij aanvullende of recente gegevens hebben ontvangen. Welke gegevens hebben wij van u vastgelegd?

 • uw naam, adres en andere gegevens die wij nodig hebben voor communicatie
 • overige klantgegevens zoals uw nationaliteit, beroep en burgerlijke staat
 • gegevens van het onderpand voor uw hypotheek
 • gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen
 • gegevens over de eventueel verpande verzekeringen en/of rekeningen
 • gegevens van uw eventuele overige financiële overeenkomsten
 • gegevens van de lening overeenkomst die u bij ons aangaat
 • uw bankrekeninggegevens
 • uw identificatiegegevens zoals uw BSN nummer
 • uw financiële gegevens en inkomensgegevens.
   

 Beveiliging
Roparco Hypotheken neemt de bescherming van uw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u met ons contact opnemen via roparcohypotheken@stater.nl of via (033) 453 99 04.

Delen persoonsgegevens
Wij verstrekken uw persoonsgegevens alleen aan derden als dat nodig is voor het uitvoeren van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. RNHB B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. U ontvangt geen aanbiedingen van derde partijen.
Uw gegevens delen wij met Stater Nederland N.V. en haar dochterondernemingen.  Zij werken met ons samen bij de administratie van uw hypotheek. Het kan dat u ons heeft gemachtigd uw gegevens te delen met een contact- of tussenpersoon. Als u dit niet meer wilt of u wilt overstappen naar een andere contact- of tussenpersoon, geeft u dit dan aan ons door. 
  
Inzien, aanpassen en wijzigingen van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons. U heeft tot slot het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben verwerkt in een bestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar roparcohypotheken@stater.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw identiteitskaart uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN zwart. Dit is ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek. 

Bewaar- en verwerkingstermijnen
 Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk. Wij bewaren uw gegevens  zolang het nodig is voor het doel waarvoor we uw gegevens gebruiken en zolang de wet ons daartoe verplicht.
Wij verwijderen uw persoonsgegevens zeven jaar na aflossing van de lening.

Wij gebruiken cookies

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen wanneer u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat raadplegen wij de informatie uit dit tekstbestand, zodat wij u en uw voorkeuren kunnen herkennen. 
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen


Waarvoor gebruiken wij cookies?
Wij gebruiken alleen noodzakelijke cookies. Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als pagina navigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.
 

Welke cookies gebruiken wij?

 
Naam Aanbieder Doel Vervaldatum Type
JSESSIONID roparcohypotheken.nl Behoudt gebruikersstatussen over paginabezoeken. Sessie HTTP

 

 

 

Roparco Hypotheken – mei 2018