ROPARCO OPEETHYPOTHEEK

De Roparco Opeethypotheek is een aflossingsvrije krediethypotheek (een lening) waarbij uw woning het onderpand is. Een opeethypotheek is niet gebaseerd op inkomen, maar op de waarde van uw woning. Met een opeethypotheek heeft u een voorschot genomen op de verkoopopbrengst van uw woning. En stelt u de verkoop van uw woning tijdelijk uit. 

Over de lening betaalt u rente. Deze rente wordt betaald uit de Roparco Opeethypotheek zelf. Het hypotheekbedrag is verdeeld over een gedeelte dat vrij opneembaar is (‘opnamelimiet’) en een gedeelte dat we reserveren voor rentebetalingen (‘rentepot’). De beide delen samen vormen het ‘plafond’. De verschillende bedragen vindt u terug op het leningoverzicht.

Hieronder leest u meer over de kenmerken en de risico's van de Roparco Opeethypotheek.

KENMERKEN VAN UW ROPARCO OPEETHYPOTHEEK

U betaalt rente
Over uw lening betaalt u rente. De rente kan vast staan, voor een periode van 3, 5 of 10 jaar of kan variabel zijn. De variabele rente kan altijd wijzigen. Uw lening kan opgesplitst zijn in meerdere leningdelen waarvoor verschillende renteafspraken gelden. 
Op het leningoverzicht staan de leningdelen en de rente die u betaalt. Hier vindt u de actuele rentepercentages.

U kunt opnemen
Het bedrag dat u (nog) kunt opnemen uit uw Roparco Opeethypotheek staat bij ‘opnameruimte’ vermeld op het leningoverzicht dat u van ons ontvangt. Houdt u er rekening mee dat als u opneemt uit uw hypotheek, deze groter wordt en u uiteindelijk meer moet aflossen.

Let op: sinds 1 januari 2013 is de fiscale wetgeving voor eigenwoningschulden veranderd: nieuwe opnames uit een krediethypotheek vallen vanaf 1 januari 2013 in box 3 en hiervoor komt u dus niet in aanmerking voor hypotheekrenteaftrek. Voor opnames in 2013 kan overgangsrecht gelden. Uw (fiscaal) adviseur kan u hier meer over vertellen. 
Wilt u een nieuwe opname doen uit uw Roparco Opeethypotheek? Neemt u dan eerst contact op met uw (fiscaal) adviseur om de fiscale gevolgen te bespreken.

U kunt aflossen
Als u de financiële ruimte heeft, kan het verstandig zijn om nu al (een deel van) van uw Roparco Opeethypotheek af te lossen. Als u aflost, wordt uw lening (zie ‘saldo hypotheeklening’ op uw leningoverzicht) minder en is de kans kleiner dat u een restschuld overhoudt bij de verkoop van uw woning. 
Op de leningdelen met variabele rente kunt u op elk gewenst moment aflossen. U betaalt daarvoor geen vergoeding of andere kosten. Op leningdelen met vaste rente kunt u per kalenderjaar maximaal 10% van de oorspronkelijke hoofdsom van de lening zonder vergoeding aflossen. Lost u meer af? Dan moet u wellicht een vergoeding betalen. Deze vergoeding brengen wij alleen in rekening als de actuele rente) lager is dan de rente die u betaalt (deze vindt u op het leningoverzicht). Meer informatie over hoe wij de vergoeding berekenen, vindt in u in de algemene voorwaarden. U leest hier hoe u kunt aflossen. Wilt u aflossen? Neemt u dan eerst contact op met uw (fiscaal) adviseur om de fiscale gevolgen te bespreken. 

* De oorspronkelijke hoofdsom vindt u op de jaarlijkse 'saldo-opgave' die u van ons ontvangt.

Er is een einddatum
Uw Roparco Opeethypotheek kent een einddatum: de datum waarop u de lening moet aflossen. De resterende looptijd van uw Roparco Opeethypotheek kunt u telefonisch bij ons opvragen.

Voor een goed begrip: de looptijd is een prognose, gebaseerd op rekenkundige aannames. Uw hypotheek kan later stoppen. Maar wij kunnen ook niet uitsluiten dat uw hypotheek eerder stopt. Bijvoorbeeld omdat de marktwaarde van uw woning daalt. Of omdat de rente hoger is dan de rekenrente die wij gebruiken om deze prognose uit te rekenen. U kunt hieraan dus geen rechten ontlenen.

Op de einddatum zijn er drie mogelijkheden:
1. De looptijd wordt verlengd. 
2. U gaat (een deel van) de rente betalen met eigen geld.
3. U lost (een deel van) de lening af.

De keuze is onder meer afhankelijk van de actuele waarde* van uw woning. Daarnaast is het van belang of er nog geld in de rentepot zit en ook of u nog opnameruimte heeft. U kunt nu al telefonisch contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.

* U krijgt een indicatie van de actuele waarde van uw woning aan de hand van een taxatierapport (niet ouder dan 6 maanden) of door 100% te nemen van de WOZ waarde van uw woning. De uiteindelijke opbrengst van uw woning is het bedrag dat u ontvangt bij de verkoop van uw woning.

Contact
Heeft u vragen over uw Roparco Opeetypotheek? Kijk dan bij 'Veelgestelde vragen'. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact met ons op. U bereikt ons telefonisch via 033-453 99 04 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30. U kunt ook een e-mail sturen naar roparcohypotheken@stater.nl.

RISICO'S

Wat zijn de risico's van uw Roparco Opeethypotheek?
Lenen kost geld en brengt risico’s met zich mee, dat geldt ook voor een hypotheek. Uw Roparco Opeethypotheek is een lening die u uiteindelijk moet aflossen. De risico's die u loopt, worden bepaald door aan de ene kant de hoogte van de lening (zie ‘saldo hypotheeklening’ op uw leningoverzicht) en aan de andere kant de actuele waarde van uw woning. Zo kunt u een restschuld overhouden op einddatum of bij verkoop. Of mogelijk kunt u de hypotheeklasten niet zelf betalen met eigen geld als uw Opeethypotheek stopt.

1. U houdt een restschuld over
Met de Roparco Opeethypotheek heeft u een voorschot genomen op de verkoopopbrengst van uw woning. Doordat de woningmarkt de laatste jaren onder druk staat, is er niet altijd sprake meer van overwaarde. Als de lening gelijk blijft en de waarde van uw woning daalt, dan ontstaat het risico op een restschuld op einddatum of bij de verkoop van de woning. Is de restschuld ontstaan door verkoop en levering van een eigen woning in de periode van 29 oktober 2012 tot en met 31 december 2017? En is de restschuld een voormalige eigenwoningschuld? Dan geldt hiervoor een speciale regeling. Uw (fiscaal) adviseur kan u hier meer over vertellen.

2. U kunt uw hypotheeklasten niet betalen
Stel dat uw inkomen verandert bij bijvoorbeeld werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of pensionering. Kunt u uw maandelijkse hypotheeklasten dan nog betalen, ook als er geen ruimte meer is in uw opeethypotheek? Kunt u de lening, in de toekomst, aflossen? 

Hypotheekrenteaftrek
U kunt de hypotheekrente maximaal 30 jaar aftrekken. Na afloop van deze periode kunt u de hypotheekrente niet meer aftrekken. Uw lasten worden dan hoger. Kunt u uw maandelijkse hypotheeklasten dan nog betalen, als u geen ruimte meer heeft binnen uw opeethypotheek? Als u daar over twijfelt, neemt u dan nu al maatregelen die hierna beschreven worden. 

Maatregelen om de risico’s te beperken
Wat kunt u doen om ervoor te zorgen dat u uw lening in de toekomst volledig kunt aflossen? U kunt overwegen om nu al:

1. (een deel van) uw lening af te lossen.
Als u aflost, neemt uw ‘saldo hypotheeklening’ af. Het saldo hypotheeklening is de lening die u uiteindelijk moet aflossen. 
2. (een deel van) de rente te betalen uit andere, eigen middelen.
Als u dit overweegt, neemt u dan telefonisch contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
3. vermogen op te bouwen om de lening later af te lossen. 
4. de opnameruimte te verlagen waardoor u minder kunt opnemen.
Als u dit overweegt, neemt u dan telefonisch contact op om de mogelijkheden te bespreken.


Contact?
Roparco Hypotheken adviseert niet, maar kan u inzicht geven in de actuele situatie van uw hypotheek en de mogelijkheden met u bespreken om risico’s te beperken. U bereikt ons telefonisch via 033-453 99 04 op werkdagen van 8.30 uur tot 17.30.