ACTUELE HYPOTHEEKRENTE

Met ingang van 1 mei 2024 gelden de onderstaande basistarieven.

 
  Roparco Hypotheek Roparco Opeethypotheek
Variabel 6,82% 7,42%
3 jaar vast 6,00% 6,60%
5 jaar vast 5,95% 6,55%

De vermelde rentetarieven zijn basistarieven en zijn gebaseerd op een eerste hypotheek bij Roparco Hypotheken. We gaan hierbij uit van een hypotheek zonder Nationale Hypotheek Garantie. En een hypotheekbedrag dat lager is dan 80% van de executiewaarde van uw woning. Eventuele risico-opslagen zijn niet in de tarieven verwerkt.

De laatste rentewijziging was net als de vorige rentewijziging het gevolg van een wijziging in het component inkoopkosten en rendement van het basistarief. De inkoopkosten voor RNHB BV zijn gewijzigd. Kijk voor meer informatie over de opbouw van het variabele rentetarief.

U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. U kunt ons niet aansprakelijk stellen als deze informatie niet juist is. Bijvoorbeeld door een typefout of als wij de tarieven wijzigen.

RISICO-OPSLAGEN OP DE BASISTARIEVEN VAN DE ROPARCO HYPOTHEEK

De vermelde rentetarieven zijn basistarieven. Deze tarieven gelden voor hypotheken die lager zijn dan 80% van de executiewaarde van uw woning. Is uw hypotheek 80% van de executiewaarde van uw woning of hoger? Dan loopt Roparco Hypotheken meer risico. En voor een hoger risico geldt een hoger rentetarief. Via een risico-opslag verwerken we dit in uw rentetarief. Hieronder leest u welke risico-opslagen wij gebruiken.

De Roparco Hypotheek kent de volgende risico-opslagen:

Kredietbedrag Risico-opslag Risico-opslag voor een 2e hypotheek
tot 80% van de executiewaarde 0,00% 0,20%
tot 100% van de executiewaarde 0,10% 0,30%
tot 115% van de executiewaarde 0,20%  
tot 125% van de executiewaarde 0,30%  

Is de waarde van uw woning gestegen? Dan kunt u vragen de risico-opslag te verlagen. Met een taxatierapport kunt u aantonen wat de actuele waarde van uw woning is. Uw verzoek kunt u schriftelijk sturen naar Roparco Hypotheken, Postbus 2687, 3800 GE Amersfoort.

UW RENTE OMZETTEN VAN VARIABEL NAAR VAST?

U kunt uw lening met een variabele rente (of een deel ervan) kosteloos omzetten naar een vaste rente. Hiervoor gelden de volgende spelregels:

  • u kunt de rente vastzetten voor bedragen vanaf EUR 25.000;
  • u kunt een eenmaal vastgezet bedrag en het rentepercentage wijzigen onder gestelde voorwaarden;
  • is op uw huidige tarief een opslag van toepassing? Dan geldt deze opslag ook voor het vast te zetten deel;
  • u mag per kalenderjaar 10% van het oorspronkelijke vastgezette bedrag aflossen zonder dat u daarvoor een vergoeding betaalt;
  • uw verzoek om de rente vast te zetten, moet uiterlijk 16.00 uur op de dag vóór de ingangsdatum van het nieuwe rentepercentage bij ons binnen zijn;
  • u ontvangt van ons een omzettingsofferte. Deze moet binnen de geldigheidsduur getekend bij ons binnen zijn.

Wilt u de rente vastzetten? Vraag dan een omzettingsofferte aan via roparcohypotheken@stater.nl. Gebruik in uw e-mail als onderwerpregel 'vastzetten hypotheekrente'. En vermeld in uw e-mail de volgende gegevens:

  • uw leningnummer;
  • de gewenste rentevaste periode van 3 of 5 jaar;
  • het kredietbedrag dat u wilt omzetten;
  • uw telefoonnummer voor eventuele vragen.

Na ontvangst van uw e-mail ontvangt u binnen enkele werkdagen een offerte van ons.